Przejdź do

Dla zdrowia

Już wiosną startujemy z naszymi turnusami rehabilitacyjnymi z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i UE.

Brama mazurskiej krainy

Operacja pn. BIO ZDROWIE, mająca na celu ROZWINIĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POPRZEZ WDROŻENIE NOWEJ OFERTY PRODUKTOWEJ FIRMY I UTWORZENIE 1 MIEJSCA PRACY JEGO UTRZYMANIE PRZEZ OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU tj. do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt sprzyja ochronie środowiska i klimatu wdrażając ofertę służącą ochronie zdrowia opartą o ekologiczne surowce i symbiozę klientów z bio otoczeniem.

Projekt dodatkowo ma charakter innowacyjny, wdrażając nie funkcjonującą w całym województwie ofertę usługi rehabilitacji ruchowej połączonej z odnową biologiczną i dieta leczniczą opartą o surowce i produkty kozie (własna produkcja) – kąpiele w kozim mleku, oczyszczanie na bazie produktów kozich oraz własne uprawy bio. Ponadto komplementarność z szeroka ofertą firmy (noclegi, restauracja, sklep farmerski, eko-edukacja, bio-uprawy) umożliwi organizowanie pobytów rodzinnych z udziałem członka rodziny w turnusie rehabilitacyjnym lub odnowy biologicznej.

Terminy turnusów:

  • 09.03.24 – 16.03.24
  • 16.03.24 – 23.03.24
  • 06.04.24 – 13.04.24
  • 13.04.24 – 20.04.24
  • 21.09.24 – 28.09.24
  • 19.10.24 – 26.10.24
  • 9.11.24 – 16.11.24