Przejdź do

Ginące zawody – tkaczka

1. Zajęcia prowadzone przez cały rok.

2. Czas trwania zajęć: 2-2,5 godziny

3. Zakres tematyczny: Zapoznanie z techniką i zasadami tkania chodników regionalnych

4. Harmonogram/przebieg zajęć:

Ustalenie reguł zajęć oraz środków ostrożności.

Prezentacja warsztatu tkackiego.

Prezentacja przędzenia na kołowrotku.

Pokaz i nauka tkania.

5. Pomoce dydaktyczne: Warsztat tkacki

Cena zajęć ustalana indywidualnie w zależności od ilości uczestników.