Przejdź do

Ginące zawody – stolarz

  1. Zajęcia prowadzone przez cały rok.
  2. Czas trwania zajęć: 2-2,5 godziny
  3. Zakres tematyczny: Podstawy pracy w stolarni z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi
  4. Harmonogram/przebieg zajęć:

     Zapoznanie dzieci z regułami panującymi w stolarni.

     Prezentacja podstawowych narzędzi stolarskich i objaśnia ich zastosowania.

     Budowa domku dla ptaków, karmnik lub stołeczek z wcześniej przygotowanych elementów.    

     Dzieci na czas zajęć dostają fartuchy ochronne.

  1. Pomoce dydaktyczne: Narzędzia stolarskie

     Cena zajęć ustalana indywidualnie w zależności od ilości uczestników.