Przejdź do

Od pastwiska do mleka

  1.  Zajęcia prowadzone przez cały rok.
  2.  Czas trwania zajęć: 2-2,5 godziny
  3.  Zakres tematyczny: Poznanie sposobu pozyskiwania mleka od kóz i krów
  4.  Harmonogram/przebieg zajęć:

       Spacer po gospodarstwie połączony z prezentacją zwierząt (konie, krowy, kozy).

       Udział w udoju krów lub kóz.

       Pogadanka na temat pozyskiwania mleka i opieki nad zwierzętami.

     5. Pomoce dydaktyczne: Urządzenia do udoju i produkcji serów.

     Cena zajęć ustalana indywidualnie w zależności od ilości uczestników.