Przejdź do

Ginące zawody – pszczelarz

1.   Zajęcia pokazowe organizujemy tylko w sezonie letnim.

2.    Czas trwania zajęć: 2-2,5 godzin

3.    Zakres tematyczny: Podstawowe informacje na temat pracy pszczelarza

4.    Harmonogram/przebieg zajęć:

 Prezentacja ubioru i narzędzi pszczelarskich.

 Prezentacja budowy ula.

 Podstawowe informacje o miodzie i wosku.

 Zwiedzanie pasieki.

5. Pomoce dydaktyczne: Urządzenia i narzędzia pszczelarskie

6.   Pomoce dydaktyczne: Urządzenia i narzędzia pszczelarskie

Cena zajęć ustalana indywidualnie w zależności od ilości uczestników.