Przejdź do

Mleko i ser

  1. Temat / tytuł zajęć: Mleko i ser
  2. Czas trwania pokazu: ok. 2 godzin
  3.  Zakres tematyczny: Podstawowe informacje na temat mleka i jego przetworów
  4. Harmonogram/przebieg zajęć:

      Pogawędka o tym jak powstaje mleko,

      Poznanie pastwisk i zwierząt,

      Udział w udoju kóz lub krów,

      Poznajemy smak mleka,

      Poznajemy smak sera,

  1. Pomoce dydaktyczne: Urządzenia do udoju i produkcji serów
  2. Dodatkowe uwagi: Każde dziecko uczestniczące w zajęciach dostaje własnoręcznie zrobiony ser.